portfolio

what we do

a selection of recent projects

b3d-kirchschlag_dmsimmo-05

project kirchschlag

dms immo

b3d-furdea-hartl-01

project vienna city flat

tischlerei hartl

b3d-aufeldweg-brunnerbau-03

project aufeldweg

brunner bau

b3d-dh_poestlingberg-luger-06

project dh poestlingberg

luger

b3d-haselgrabenweg_lopbautraeger-08

project haselgrabenweg

lop bauträger

b3d-rottenegg_projektas-06

project rottenegg

projektas

b3d-salzburg-grubinger-06

project salzburg

gf projektentwicklung

b3d-waltherstrasse-lewog-03

project waltherstrasse

lewog

b3d-thening-compact-08

project thening

compact

b3d-pichling-projektas-02

project pichling

projektas

b3d-spazenhof_compact-08

project spazenhof

compact

b3d-novaragasse-wohnart-05

project novaragasse

wohnart

b3d-karlhofstrasse-brunnerbau-04

project karlhofstrasse

brunner bau

b3d-leonding-hentschlaeger-03

project leonding

hentschläger

b3d-libellenweg-brunnerbau-01

project libellenweg

brunner bau 

request

have we captured your interest?
send us details about your project

b3d visual communication
weingartshofstr. 19
4020 linz austria

 

© b3d visual communication